Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αειφόρος Οικολογική Δόμηση

Submitted on
Αειφόρος οικολογική δόμηση

Η αειφόρος δόμηση είναι μια διεργασία με την οποία όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες της δόμησης επιβάλλεται να συνδυάζουν τις λειτουργικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και ποιοτικές παραμέτρους για την ανέγερση και την ανακαίνιση κτηρίων και δομημένου περιβάλλοντος τα οποία να είναι ελκυστικά, ανθεκτικά, λειτουργικά, προσιτά και να προσφέρουν άνετες και υγιεινές συνθήκες διαβίωσης και χρήσης, προάγοντας την ευημερία των χρηστών της κάθε κατασκευής.

Τα κτήρια του μέλλοντος αλλά και του σήμερα πρέπει να είναι αποδοτικά ως προς τους πόρους, την ενέργεια, τα υλικά και το νερό, απαιτώντας ελάχιστη εξωτερική ενέργεια για να λειτουργήσουν.
Τα σπίτια  του αύριο πρέπει να προσαρμόζονται στο τοπικό κλίμα και στον περιβάλλοντα χώρο, να σέβονται τους ανθρώπους που τα χρησιμοποιούν και να τους προσφέρουν εσωτερική άνεση.

Είναι γεγονός ότι στον τομέα των κτηρίων υπάρχει, σημαντική υστέρηση ως προς το βαθμό επίτευξης ενεργειακής απόδοσης, παρά το γεγονός ότι υπάρχει τεχνογνωσία δόμησης σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας και του οικολογικού σχεδιασμού.
Για τον λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει τις θεσμικές ρυθμίσεις με δέσμη κοινοτικών Οδηγιών, οι οποίες αφορούν τα κτήρια διαμορφώνοντας νέα δεδομένα στον τρόπο μελέτης, κατασκευής και ανακαίνισης τους που θα επιφέρουν σημαντικές βελτιώσεις στις περιβαλλοντικές και οικονομικές επιδόσεις των πόλεων και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων τους.

Όλα τα κράτη μέλη υιοθετούν προγράμματα αειφόρου δόμησης, σε συνδυασμό με νέα πρότυπα και κανονισμούς, ακολουθώντας μια προσέγγιση που βασίζεται στην απόδοση παρά στην περιγραφή συγκεκριμένων προς εφαρμογή τεχνικών ή λύσεων.

Εστιάζονται επίσης οι προσπάθειες και στην ανακαίνιση, που είναι μια πιο σύνθετη διαδικασία, η οποία όμως παρουσιάζει σημαντικά περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα διότι διατηρούνται η ενέργεια & τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν και αποδεδειγμένα θα επιφέρει σημαντική βελτίωση στις περιβαλλοντικές επιδόσεις των πόλεων και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων έως τα μέσα της τρέχουσας εκατονταετίας.

Επιβάλλεται να πραγματοποιείται συστηματικότερη ενημέρωσή όλων των εμπλεκόμενων, μελετητές – μηχανικοί –κατασκευαστές ακόμα και ιδιώτες, σχετικά με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των υλικών κατασκευής.

Όλοι μας οφείλουμε να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη και την εφαρμογή προγραμμάτων αειφόρου δόμησης, να θέσουμε υψηλές απαιτήσεις απόδοσης με βάση ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα, ενώ παράλληλα, οι τοπικές αρχές και το δημόσιο να ενθαρρύνονται ώστε να δημιουργήσουν φορολογικά κίνητρα για κτήρια περισσότερο σύμφωνα με την αρχή της αειφορίας.

 

Αειφόρος Δόμηση από την  εταιρεία Ανδρέου Μόνωση ΑΒΕΤΕ

Κτήρια για την κατασκευή των οποίων βασική προϋπόθεση είναι οι ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την απόδοση και τις επιπτώσεις των δομικών υλικών και γενικότερα του τρόπου δόμησης σε σχέση με το περιβάλλον. Οι μονώσεις και ειδικότερα ο ακριβής ενεργειακός σχεδιασμός, μειώνουν τις ενεργειακές απώλειες συνεισφέροντας έτσι συνολικά στον έλεγχο των κλιματικών αλλαγών.

Μπορεί να επιτευχθεί μείωση έως και 50% στις ανάγκες για ψύξη και θέρμανση στα υπάρχοντα κτήρια, ποσοστό που μπορεί να φτάσει έως και 90% στα νεόδμητα κτήρια.

Επιβάλλεται να δοθεί προτεραιότητα στην σωστή επιλογή συστημάτων μονώσεων (θερμομονώσεων, στεγανοποιήσεων) των κτηρίων, στην σωστή τοποθέτηση αλλά και επιλογή ενεργειακών κουφωμάτων, στην αξιοποίηση των φυσικών πόρων του κάθε περιβάλλοντα χώρου.

Τα σωστά ενεργειακά μονωμένα κτήρια διατηρούν και προστατεύουν το περιβάλλον για τις νεώτερες γενεές, δημιουργούν ευχάριστο και άνετο περιβάλλον διαβίωσης (εσωτερική θερμική άνεση) και φυσικά προσφέρουν οικονομικά ατομικά & κοινωνικά οφέλη.

Είναι πλέον κατανοητό σε όλους μας ότι ο πλανήτης μας δεν είναι απέραντος και ότι οι φυσικοί του πόροι είναι περιορισμένοι. Η αλόγιστη χρήση τους θα έχει σαν αποτέλεσμα την εξάντληση τους & την καταστροφή του περιβάλλοντος, ένα περιβάλλον που όλοι μαζί πρέπει να προστατεύουμε ώστε να το παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. 

Αυτή πρέπει να είναι η προσπάθεια ! Αυτός είναι ο στόχος!