Αρχική / ΜΟΝΩΣΕΙΣ / Ενεργειακή Ανακαίνιση και Ενεργειακή Ασφάλεια

Ενεργειακή Ανακαίνιση και Ενεργειακή Ασφάλεια

Ενεργειακή Ανακαίνιση & Ενεργειακή Ασφάλεια

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και με προσοχή στις αλλαγές της καθημερινότητας η οποία μεταβάλλεται συνεχώς η Ανδρέου Μόνωση ΒΕΤΕ πάντα ένα βήμα μπροστά παρέχει υπηρεσίες που αφορούν την ενεργειακή ανακαίνιση των κτιρίων όπως επίσης την ενεργειακή ασφάλειά τους, με μεγάλη προσοχή στην υγεία, στην θερμική άνεση, στην εσωτερική ποιότητα του αερισμού.  
 Υπηρεσίες που σαν στόχο έχουν την υψηλή διαβίωση των ατόμων στο εσωτερικό της οικίας τους.

 
Ενεργειακή Ανακαίνιση
 
Με τον όρο ενεργειακή ανακαίνιση εννοούμε τεχνικές λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης/ανακαίνισης των κτηρίων τόσο στο εσωτερικό όσο και στον περιβάλλοντα χώρο του. Λύσεις που σαν αποτέλεσμα έχουν την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την μείωση της κατανάλωσης των ενεργειακών πόρων.
 

 
Μείωση Ενεργειακού Κόστους
 
Ειδικά η μείωση του ενεργειακού κόστους αποτελεί κεντρικό στόχο των χωρών σε παγκόσμια κλίματα και είναι γεγονός ότι τη μεγαλύτερη κατανάλωση των ενεργειακών πόρων πραγματοποιείται από το κτηριακό απόθεμα της κάθε χώρας.

 
Τεχνικές Λύσεις
 
Ποιες είναι όμως αυτές οι τεχνικές λύσεις; Είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μέσω των θερμομονώσεων, εξωτερικά & εσωτερικά των κτιρίων, επίσης τεχνικές λύσεις που αφορούν την σκίαση, τον αερισμό, τα ανοίγματα (ενεργειακά κουφώματα & πόρτες) και γενικά μελέτες που στοχεύουν στην βελτίωση του εσωτερικού μικροκλίματος καθώς και του περιβάλλοντα χώρου.
 
Η εταιρία μας με τους πιστοποιημένους & έμπειρους θερμογράφους της καθώς και με τον εξοπλισμό που διαθέτει, θερμοκάμερες & blower door system για μετρήσεις αεροστεγανότητας, πραγματοποιεί τεχνικούς ελέγχους μέσο των οποίων καταγράφονται τα προβλήματα των κατοικιών και δίνονται οι κατάλληλες λύσεις.
 
Αυτές οι λύσεις έχουν κύριο άξονα τους την ενεργειακή ανακαίνιση & αναβάθμιση των κτηρίων και ουσιαστικά ο τεχνικός έλεγχος που πραγματοποιείται μας δίνει την δυνατότητα να συγκεντρώσουμε όλες εκείνες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα βοηθήσουν για την λήψη των αποφάσεων με το μεγαλύτερο δυνατό ενεργειακό όφελος.           
 
Ενεργειακή αναβάθμιση   Ενεργειακή ανακαίνιση
 
Επίσης οι προτεινόμενες τεχνικές λύσεις θα συνδυάζουν επιπλέον αναλύσεις κόστους/οφέλους και φυσικά θα γίνεται αναφορά σε διαθέσιμους πόρους και δυνατότητες χρηματοδότησης των ενδιαφερομένων όπως επιδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα, ΕΣΠΑ, Εξοικονομώ.
 

 
Ενεργειακή Ανακαίνιση στην Καθημερινότητα
 
Ενεργειακή ανακαίνιση στην καθημερινότητα σημαίνει βελτίωση των συνθηκών θερμικής & οπτικής άνεσης, σημαίνει αποκαταστάσεις ανθυγιεινών συνθηκών που οφείλονται σε υγρασίες – μύκητες – κακή ποιότητα αέρα, σημαίνει αναβάθμιση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων,σημαίνει οικονομία, σημαίνει επίσης προστασία του περιβάλλοντος που οφείλεται στην μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και ταυτόχρονη απεξάρτηση από τα συμβατικά καύσιμα.
 
Η απεξάρτηση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την ενεργειακή ασφάλεια των καταναλωτών.
 
Αυτό σημαίνει ότι μετά την ολοκλήρωση της ενεργειακής ανακαίνισης οι καταναλώσεις σε ψύξη και θέρμανση μειώνονται και ελέγχονται & επομένως μια οποιαδήποτε αύξηση του κόστους ενέργειας θα επηρεάσει ελάχιστα το προαναφερόμενο κτήριο και τους χρήστες του.
 
Ο κτιριακός τομέας όπως προαναφέραμε ευθύνεται για το 40% της καταναλισκόμενης ενέργειας με αυξητική τάση και για την παραγωγή αυτής της ενέργειας, η καύση ορυκτών καυσίμων προκαλεί πάνω από το 45% των συνολικών εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα.
 
Η δημιουργία συνθηκών ενεργειακής ανακαινίσεις και ασφάλειας μας δίνουν την δυνατότητα να εξοικονομήσουμε, αναβαθμίζοντας εσωτερικά και εξωτερικά τα κτίρια τα οποία είναι κυρίως παλαιάς κατασκευής με μεγάλες καταναλώσεις και με κακές θερμικές συνθήκες ειδικά στα αστικά κέντρα, αλλά ταυτόχρονα να προστατεύσουμε το περιβάλλον στο οποίο θα συνεχίζουν να ζουν οι επόμενες γενιές.
 
Η ενεργειακή ανακαίνιση προσφέρει στους επωφελούμενους θερμική άνεση & υγεία, εσωτερική ποιότητα διαβίωσης, αύξηση της αξίας των κτιρίων, οικονομία- μείωση του ενεργειακού κόστους και τέλος μείωση των ρύπων και προστασία του περιβάλλοντος.
 
 
Σε αυτή την πρόσκληση / πρόσκληση η ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΕ ακόμα μια φορά πρωτοπορεί προσφέροντας υπηρεσίες τεχνικών ελέγχων και υπηρεσίες ενεργειακής ανακαίνισης οι οποίες μελετούνται πάντα για κάθε περίπτωση και για κάθε ανάγκη.
Copyright © 2014, Andreoy Plus, All rights reserved.