Αρχική / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / Παραδείγματα θερμογραφίας

Παραδείγματα θερμογραφίας

Παραδείγματα Θερμογραφικών Ελέγχων - Υγρασία Θερμογέφυρες

Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση - Θερμογραφικός Έλεγχος


Μέσω της θερμογραφίας μπορεί ακόμα να ελεγχτεί η διανομή του φορτίου σε ηλεκτρολογικό πίνακα χωρίς να απαιτείται επαφή. Η θερμογραφία μπορεί να εντοπίσει προβλήματα, που μπορεί να οφείλονται σε κακή συντήρηση, διάβρωση ή υποδιαστασιολόγηση προλαμβάνοντας σοβαρά πιθανά προβλήματα.
(Μπορείτε να κάνετε κλικ στη θερμογραφική εικόνα για να δείτε λεπτομέρειες).
 
Αστοχία Μόνωσης - Θερμογραφικός Έλεγχος
 
 
Εισροή υδάτων από αστοχία μόνωσης στο δώμα.
(Μπορείτε να κάνετε κλικ στη θερμογραφική εικόνα για να δείτε λεπτομέρειες).
 
Κενά Μεταξύ Μονωτικού Υλικού - Θερμογραφικός Έλεγχος
 
 
Σε μία θερμή ημέρα, τα κενά μεταξύ του μονωτικού υλικού, όπως εμφανίζονται από το εσωτερικό του δωματίου.
(Μπορείτε να κάνετε κλικ στη θερμογραφική εικόνα για να δείτε λεπτομέρειες).
 
Εντοπισμός Θερμογέφυρας - Θερμογραφικός Έλεγχος
 
 
Εντοπισμός θερμογέφυρας.
(Μπορείτε να κάνετε κλικ στη θερμογραφική εικόνα για να δείτε λεπτομέρειες).
 
Εντοπισμός Υγρασίας - Θερμογραφικός Έλεγχος
 
 
Εντοπισμός Υγρασίας.
(Μπορείτε να κάνετε κλικ στη θερμογραφική εικόνα για να δείτε λεπτομέρειες).
 
Συνδεσμολογία Αποχέτευσης σε Σιφόνι Δαπέδου - Θερμογραφικός Έλεγχος
 
 
Συνδεσμολογία αποχέτευσης σε σιφόνι δαπέδου.
(Μπορείτε να κάνετε κλικ στη θερμογραφική εικόνα για να δείτε λεπτομέρειες).
 
Εγκιβωτισμένες Σωληνώσεις Θέρμανσης - Θερμογραφικός Έλεγχος
 
 
Εμφάνιση μέσω της θερμικής εικόνας εγκιβωτισμένων σωληνώσεων θέρμανσης.
(Μπορείτε να κάνετε κλικ στη θερμογραφική εικόνα για να δείτε λεπτομέρειες).
Copyright © 2014, Andreoy Plus, All rights reserved.