Αρχική / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / Τεστ Αεροστεγανότητας (blower door)

Τεστ Αεροστεγανότητας (blower door)

Η Ανδρέου Μόνωση ΑΒΕΤΕ σε συνέχεια των θερμογραφικών ελέγχων που έχει εισάγει εδώ και χρόνια για τον ποιοτικό έλεγχο του ενεργειακού αποτυπώματος στα κτήρια, προσφέρει ακόμα ένα όπλο στην καταπολέμηση των ενεργειακών απωλειών και της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια.

Μέσω του test αεροστεγανότητας (blower door test) μπορεί σε συνδυασμό με θερμογραφικό έλεγχο  με τις σύγχρονες θερμοκάμερες που διαθέτουμε να εντοπίσουμε αόρατα στο γυμνό μάτι (αλλά και στις θερμοκάμερες χωρίς τη βοήθεια του blower door) σημεία εισροής ή/και διαρροής αέρα.

Έλεγχος αεροστεγανότητας

Με τη σωστή αντιμετώπιση τέτοιων προβληματικών σημείων στο κτήριο, μπορούμε να επιτύχουμε έως και 20% εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της μείωσης της αεροπερατότητας στου κτηρίου.

Η επίτευξη κτηρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης για θέρμανση-ψύξη-ΖΝΧ (Παθητικά κτίρια), δεν είναι πρακτικά αξιόπιστη ή εφικτή αν δεν εισαχθεί στο λογισμικό και η μέθοδος πρακτικών επιμετρήσεων της αεροστεγανότητας των κτηρίων. Αυτή είναι και η συνήθης πρακτική στις προηγμένες χώρες της Ευρωζώνης όπου για την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού υψηλής απόδοσης, απαιτείται και η μέτρηση της αεροστεγανότητας (Blower door test) η οποία εκτελείται βάση συγκεκριμένου προτύπου. 

Ενδεικτικά ένα κτήριο με θεωρητικά μηδενικές απώλειες λόγω αγωγής και ακτινοβολίας (U=0,00W/m2K) και μέτριο βαθμό αεροστεγανότητας (n50=3,00 σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα), θα είχε σε ένα μέτριο Ελληνικό κλίμα απαιτήσεις για θέρμανση-ψύξη κοντά στις 15KWh/m2y. Αυτές οι απώλειες θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα να εκτιμώνται λεπτομερέστερα, τουλάχιστον για κτήρια όπου στοχεύεται μεγάλη ενεργειακή εξοικονόμηση. Το κριτίριο αυτό έχει ήδη θεσπιστεί σε χώρες της Ευρωζώνης. Ασφαλώς και μετά την 01.01.2021 η συγκεκριμένη μεθοδολογία θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση.
Copyright © 2014, Andreoy Plus, All rights reserved.