Αρχική / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / Δομικές Αποκαταστάσεις

Δομικές Αποκαταστάσεις

Σύνθετη Δομική Αποκατάσταση Κτιρίων από την Ανδρέου Μόνωση ΑΒΕΤΕ

Ένα συνηθισμένο φαινόμενο που συναντάται σε όλα τα κτίρια (πολυκατοικίες - μονοκατοικίες, εμπορικά - βιομηχανικά κτίρια) είναι να παρουσιάζονται δομικές αστοχίες.

Αυτές εμφανίζονται με τη μορφή διάβρωσης του οπλισμού του σκυροδέματος, την ενανθράκωση (αποσάθρωση) του σκυροδέματος και οφείλονται συνήθως:

Εκτός λοιπόν από την ανακαίνιση, ή/και πριν γίνουν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης όλα τα κτίρια χρειάζεται να ελεγχθούν για τα παραπάνω προβλήματα σε αρκετά μάλιστα, επιβάλλεται να γίνουν δομικές αποκαταστάσεις για λόγους ασφαλείας. 

Μετά την αποκατάσταση του ακινήτου, αυτόματα ανεβαίνει η αξία του, προστατεύεται η επένδυση που έκανε ο ιδιοκτήτης σε ανακαίνιση και/ή ενεργειακή αναβάθμιση (π.χ. τοποθέτηση εξωτερικών συστημάτων θερμομόνωσης δώματος ή κελύφους) και διασφαλίζεται η διαχρονικότητα, η στατική επάρκεια και η αντισεισμικότητα του κτιρίου.
 
Η Ανδρέου Α.Ε. διαθέτει εξειδικευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό και έχει στο "οπλοστάσιό" της σειρά οργάνων (κρουσίμετρο αναπήδησης, εξωλκέα, υπέρηχο ταχυτήτων, ανιχνευτή τοίχου για μπετόν, υγρόμετρα, εντοπισμό ράβδων οπλισμού σκυροδέματος, παχύμετρο σκυροδέματος, υπέρυθρες θερμοκάμερες) για να διαγνώσει ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ και κατόπιν να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία δομικής αποκατάστασης χρειαστεί στο κτίριο σας.
 
Το εξειδικευμένο προσωπικό της Ανδρέου A.E. θα μελετήσει προσεκτικά τις αστοχίες στο κτίριο σας και προσδιορίζοντας το κάθε πρόβλημα (οξείδωση σιδηρού οπλισμού, ενανθράκωση σκυροδέματος, αποσάθρωση επιχρισμάτων, ρηγματώσεις, κ.τ.λ.) θα το αποκαταστήσει:
Copyright © 2014, Andreoy Plus, All rights reserved.